తమిళ్ లో 'మరియు'

sasankchilamkurthy | | 2 minutes to read.

ఇప్పుడు తమిళ్ లో ‘మరియు’ ని ఎలా ప్రయోగిస్తారో చూద్దాం. ఇది 28వ29వ, 30వ పాఠాలలో వుంది. తమిళ్ లో ’మరియు’ కి உம் అనే పదాన్ని వాడతారు:

தமிழ் లిప్యంతరీకరణ తెలుగు
 உம்  ఉమ్  మరియు

உம் పదాన్ని తెలుగుకి భిన్నంగా ప్రతి పదానికి చివర్లో జేరుస్తారు. కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం.

தமிழ் లిప్యంతరీకరణ తెలుగు
 1  அவன் + உம் அவள் + உம் = அவனும் அவளும்  అవనుమ్ అవళుమ్ అతను మరియు ఆమె
 மீன் + உம் குளம் + உம் = மீனும் குளமும்  మీనుం కులముమ్ చేప మరియు చెరువు
 மரம் + உம் பழம் + உம் =மரமும் பழமும்  మరముమ్  పళముమ్ చెట్టు మరియు పండు
 நாய் + உம் பயன்  + உம் = நாயும் பயனும்  నాయుమ్  పయనుమ్ కుక్క మరియు అబ్బాయి
2  கண் + உம் கால்  + உம் = கண்ணும் காலும்   కణ్ణుమ్ కాలుమ్ కన్ను మరియు కాలు
 நெல்  + உம் வயல் + உம் = நெல்லும் வயலும்  నెల్లుమ్ వయలుమ్  వరి మరియు పొలం
 3  நாடு  + உம் வீடு + உம் = நாடும் வீடும்  నాడుమ్ వీడుమ్  దేశం మరియు ఇల్లు
 ஆடு  + உம் மாடு + உம் = ஆடும் மாடும்  ఆడుమ్ మాడుమ్  మేక మరియు ఆవు
 இரவு + உம் பகல் + உம் = இரவும் பகலும்  ఇరవుమ్ పగలమ్  రాత్రి మరియు పగలు
4  மணி + உம் ஒலி + உம் = மணியும் ஒலியும்  మణియుమ్ ఒలియుమ్  గంట మరియు శబ్దం
 கிளி + உம் காகம் + உம் = கிளியும் காகமும்  కిళియుమ్ కాగముమ్  చిలుక మరియు కాకి
 மொழி + உம் இலக்கியம் + உம் = மொழியும் இலக்கியமும்  మొళియుమ్ ఇలక్కియముమ్  భాష మరియు సాహిత్యం
 நான் + உம் நீ + உம் = நானும் நீயும்  నానుమ్ నీయుమ్  నేను మరియు నువ్వు
 நீர் + உம் தீ + உம் =நீரும் தீயும்  నీరుమ్ తీయుమ్  నీరు మరియు నిప్పు
 வால் + உம் தலை + உம் =வாலும் தலையும்  వాలుమ్ తలైయుమ్  తోక మరియు తల
 வால் + உம் தலை + உம் =வாலும் தலையும்  వాలుమ్ తలైయుమ్  తోక మరియు తల
 ஆறு + உம் மலை + உம் =ஆறும் மலையும்  ఆరుమ్ మలైయుమ్  నది మరియు పర్వతం
 புத்தகம் + உம் பை + உம் =புத்தகமும் பை யும்  పుత్తగముమ్ పైయుమ్  పుస్తకం మరియు సంచి
5  அது + உம் இது + உம் = அதுவும் இதுவும்  అదువుమ్ ఇదువుమ్  అది మరియు ఇది

அவன் + உம் కి సహజంగా సంధి అయ్యి அவனும் ఎలా అయ్యిందో గమనించండి.

மணி + உம் సంధి అయ్యి கிளியும் అవుతుంది. மணி పదంలో చివరి అచ్చు இ కావటంతో మద్యలో ய் వచ్చింది.

అలాగే கண் + உம் సంధి అయ్యి கண்ணும் ఎలా అయ్యిందో గమనించండి. దీనికి కారణం கண் లో 1) రెండు అక్షరాలే వున్నాయి 2) మొదటి అక్షరం దీర్గ హల్లు కాదు. ఇలాంటి ఉదాహరణలు ఇంకా చూద్దాం.

தமிழ் లిప్యంతరీకరణ తెలుగు
 நெல்  + உம் = நெல்லும்  నెల్లుమ్  వరి
 மண் + உம் = மண்ணும்  మణ్ణుమ్  భూమి
 கல் + உம் = கல்லும்  కల్లుమ్  రాయి
 புல்    + உம் = புல்லும்  పుల్లుమ్  గడ్డి
 பெண்  + உம் = பெண்ணும்  పెణ్ణుమ్  అమ్మాయి